Zaznacz stronę

Profesjonalni księgowi

Informacja o Voucherze Badawczym

Stworzenie innowacyjnego generatora dokumentów HR dla pracowników cudzoziemców
Realizacja przedsięwzięcia B+R w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.
Oś priorytetowa
  •  1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Działanie
  •  1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie
  •  1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Spłynęła tylko jedna oferta, w wyniku oceny wybrano oferenta: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Wartość całkowita brutto projektu: 123.000 zł
Koszty kwalifikowane: 100.000 zł
Wartość dofinansowania: 80.000 zł

KOntakt

Nasza strona jest w trakcie realizacji, będzie dostępna wkrótce a tymczasem możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania porady lub nawiązania współpracy. 

Spółka jest częścią Konsorcjum Specjalistycznych Biur Rachunkowych

Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń

Godziny pracy

Dni robocze: 8:00 – 16:00